Niet langer vetorecht over familienaam voor vaders

Bestaat er onenigheid over de toekenning van de familienaam van een boreling,
krijgen de vaders niet langer het vetorecht hierover.
Dit was in tegenstrijd met het gelijkheidsbeginsel tussen mannen en vrouwen.

Sinds 2014 kan een koppel kiezen of ze de naam van de vader, die van de vader én de moeder
of die van de moeder aan hun kind geven.
Als de koppels er niet uitgeraken welke naam ze hun boreling willen geven,
heeft de vader hierover niet langer het vetorecht.

Deze aanpassing heeft grote gevolgen. Heel wat moeders eisen nu
dat hun kind haar naam draagt en verlangen van de vaders
dat ze afstand doen van diens naam.
Voor de vaders is dit een bittere pil die ze niet zomaar doorgeslikt krijgen.
Toch geven de meeste vrouwen geen duimbreed toe. En zien ze hun kans schoon
om tegengewicht te bieden aan de eeuwenlange discriminatie.

Het vredegerecht krijgt de lopende procedures allang niet meer verwerkt
en vraagt dringend een wetsaanpassing aan minister Elke Scheurs van Gelijke Kansen.

Na overleg met haar kabinet en met de Minister van Heemkunde, Folklore en Geschiedenis
dient de minister het volgende voorstel in:
“Sinds mensenheugenis wordt er bij onzekerheid over de biologische vader of bij weinig fysieke gelijkenissen
door naasten gezinspeeld op: “het is er zeker ene van ‘de facteur’ of eentje van de melkboer.”

Sinds jaar en dag worden deze beroepen besmeurd, worden dienstbodes en werklieden beschuldigd van overspel of licht zedelijk gedrag.
Nu is eerherstel eindelijk mogelijk.

Blijft er onenigheid tussen de ouders over de naamgeving van hun boreling, moeten ze de naam
van een leverancier kiezen.
Via Bpost vragen ze de namen van hun postbedeler op. En de Gouden Gids beloofde ook al zijn medewerking voor de namen van mogelijke andere huisleveranciers (vb. bakkers, brouwers, melkboeren, Fedex pakjesbezorgers, etc) uit de regio.
Met dit voorstel wordt de discussie over de naamgeving eindelijk beëindigd en worden deze beroepen in ere hersteld.”

geboortekaartje