Oma Trix met de meisjes op de foto … dat is buiten deze twee rakkers gerekend.

Heerlijk toch? Brengt me op ideeën.

PS: Op 14 maart nieuw nieuws.

Geen geschiktere dag (Sint-Valentijn) om jullie te laten delen van dit grote nieuws!

Dit kleine wondertje wordt verwacht op Moederkesdag (de echte). 😉
Dus we moeten nog wel wat geduld oefenen. Toem, toem, toem, toem, suspense …

En alles zit erop en eraan: twee gelijke hersenhelftjes, 10 vingertjes, 10 teentjes, 2 armpjes, 2 beentjes. Op de foto was het kleintje van kruin tot stuit 6,4 cm.

Ondertussen is het vruchtje zo groot als een perzik, meer dan 8 cm. Groeien dat dat doet!
Het geslacht weten we al, maar houden we nog heel even voor onszelf. De grootmoeders zijn té benieuwd.
Dat snap je wel! LOL.

PS: Spring op 18 februari binnen voor de doopselfoto’s van flinke, kleine spruit, Lyna.

Ken je die heerlijke geur van baby’s?
Het is nu ook wetenschappelijk bewezen dat die kleine snoodaards
ons helemaal murw krijgen met hun natuurlijk parfum.
Instinctief smelten we allemaal. En dit komt niet alleen door hun schattige knuistjes, mini-teentjes en dito vingertjes. Nee, ook door hun geur.

Niks zo zalig als je neus in de nekplooi van zo’n ukkepuk steken en inhaleren alsof je acteert in een reclamespot van Vicks of Nasorhinatiol.
Het opkikkerende effect is minstens even groot.

Enkele wetenschappers breidden na deze bevinding hun onderzoek uit en kwamen tot enkele gekke vaststellingen.
Blijkbaar bestaan er ook personen die bij de geur van nieuwe producten dezelfde hormonen aanmaken als moeders die aan hun kroost snuffelen.
Echt waar.
En ik vrees dat ik ook zo iemand ben. 🙂
blog_6D

PS: Mag ik je voorstellen aan de pasgeboren opvolgster van ‘Zwarte Mon‘? ‘Kleine Manon’ neemt de fakkel van hem over.

(PS2: Een beetje onzin af en toe houdt de geest scherp.)

Toen ik deze kop las in de krant, dacht ik in eerste instantie dat het om pure discriminatie ging.
Geen discriminatie op basis van uiterlijke kenmerken, maar wel op die van het beroep. Alsof je zou zeggen: “Groentenkwekers verboden op tram 15 of slagers niet toegestaan in de opera.” Soit, je begrijpt wel wat ik bedoel. Ik stond al op mijn achterste poten, totdat de boodschap pas echt goed tot me doordrong. Uiteraard ging het niet om de vakman, maar wel om de vakman die zijn beroep wil uitoefenen. 😉
fotografen niet welkom001

Langs de ene kant begrijp ik het volkomen. Langs de andere kant gaan er op die manier soms kansen verloren.
Als deze regel in het ziekenhuis van deze fotograaf van kracht was, hadden we met zijn allen dit beeld gemist:

fotografen niet welkom_2

Waarom kijkt ze zo verschrikt?
De mama was verteld dat ze zwanger was van een meisje. Toen er onverwachts een piemeltje tevoorschijn kwam, was ze heel even van haar melk. 🙂

Bestaat er onenigheid over de toekenning van de familienaam van een boreling,
krijgen de vaders niet langer het vetorecht hierover.
Dit was in tegenstrijd met het gelijkheidsbeginsel tussen mannen en vrouwen.

Sinds 2014 kan een koppel kiezen of ze de naam van de vader, die van de vader én de moeder
of die van de moeder aan hun kind geven.
Als de koppels er niet uitgeraken welke naam ze hun boreling willen geven,
heeft de vader hierover niet langer het vetorecht.

Deze aanpassing heeft grote gevolgen. Heel wat moeders eisen nu
dat hun kind haar naam draagt en verlangen van de vaders
dat ze afstand doen van diens naam.
Voor de vaders is dit een bittere pil die ze niet zomaar doorgeslikt krijgen.
Toch geven de meeste vrouwen geen duimbreed toe. En zien ze hun kans schoon
om tegengewicht te bieden aan de eeuwenlange discriminatie.

Het vredegerecht krijgt de lopende procedures allang niet meer verwerkt
en vraagt dringend een wetsaanpassing aan minister Elke Scheurs van Gelijke Kansen.

Na overleg met haar kabinet en met de Minister van Heemkunde, Folklore en Geschiedenis
dient de minister het volgende voorstel in:
“Sinds mensenheugenis wordt er bij onzekerheid over de biologische vader of bij weinig fysieke gelijkenissen
door naasten gezinspeeld op: “het is er zeker ene van ‘de facteur’ of eentje van de melkboer.”

Sinds jaar en dag worden deze beroepen besmeurd, worden dienstbodes en werklieden beschuldigd van overspel of licht zedelijk gedrag.
Nu is eerherstel eindelijk mogelijk.

Blijft er onenigheid tussen de ouders over de naamgeving van hun boreling, moeten ze de naam
van een leverancier kiezen.
Via Bpost vragen ze de namen van hun postbedeler op. En de Gouden Gids beloofde ook al zijn medewerking voor de namen van mogelijke andere huisleveranciers (vb. bakkers, brouwers, melkboeren, Fedex pakjesbezorgers, etc) uit de regio.
Met dit voorstel wordt de discussie over de naamgeving eindelijk beëindigd en worden deze beroepen in ere hersteld.”

geboortekaartje